باد

فناوری انرژی بادی در خدمت صنعت معماری شهری

مقدمه:

محققان  انرژی و دوست داران کره زمین یک شعار جهانی دارند:“ما انسان ها زمین را از گذشتگان به ارث نبرده ایم بلکه آن را از فرزندان  و آیندگان خود به امانت گرفته ایم.”

ادامه مطلب